Prayers For The Miners In Utah, Modlitba Po-Slovensky :

 

August 21, 2007


Modlitba Po-Slovensko : V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. AmenOtce náš, ktorý si na nebesiach; posvät sa meno Tvoje; príd‘ královstvo Tvoje; bud´ vôla Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes; a odpust nám naše viny, ako i my odpúštame svojím vinníkom, a neuvod´ nás do pokušenia; ale zbav nás od zlého. (Lebo Tvoje je královstvo i moc i sláva naveky.) Amen


Zdravas Mária, milosti plná, Pán s tebou; požehnaná si medzi ženami, a požehnaný je plod života tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych teraz i v hodinu smrti našej. Amen.


Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na pociatku, tak nech je i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.


V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen


Home   Site Home